Onderhoud

Hou rekening met

Zeer belangrijk is de ondergrond (fundament) voor het chalet, deze dient goed voorbereid te zijn voor plaatsing van het chalet. Uw chalet dient goed waterpas op de juiste opstelpunten waterpas geplaatst te worden. Zorgt u ook dat uw chalet altijd 20 cm boven het maaiveld geplaatst wordt. De buitenwanden van uw chalet zijn volledig geïsoleerd. Om het vocht af te kunnen voeren maken wij gebruik van een luchtspouw welke zich achter de buitenbekleding van het chalet bevindt. Door de verticale luchtstromen zal het vocht worden afgevoerd. De onderafzetting dient ten alle tijden 1 centimeter vrij van onderkant chalet en achter de luchtspouw geplaatst te worden. De spouw dient vrij van obstakels te blijven.Zorg altijd voor een mangat om altijd onder het chalet te kunnen komen.

Onderhoud

ICB beheerst op het gebied van recreatie het gehele spectrum. Van de bouw en de plaatsing van de recreatiewoning  tot en met structureel recreatiewoning onderhoud. Maar ICB gaat verder, we hebben ook onderhoud overeenkomsten voor het gehele park.

 

 

Van tuin aanleg tot infrastructuur we hebben veel ervaring opgebouwd in allerlei parken in Nederland van startend™ complete parken met 500 plus woningen.

 

 

Onze contracten zijn compleet scherp en veelomvattend. 100% ontzorgen noemen wij dat. Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak en laat uw overtuigen.

  • ICB is een full service leverancier van alles wat met een recreatiewoning te doen heeft.
  • Wij ontwerpen bouwen leveren plaatsen onderhouden verhuren en verbeteren recreatiewoningen.
  • Dit gebeurt tegen scherpe tarieven en de hoogste vorm van betrokkenheid en service .
  • Van levering tot en met verkoop beheersen wij aantoonbaar het gehele spectrum.